top of page

Inspirujte se, ale buďte jedineční!

Monochromatický střešní prostor
Plechový obklad kuchyňské zdi
nadčasový BETONOVÝ interiér

Interiérový design je dnes často používaný pojem, ne vždy je však správně chápán. Nejde jen o propočítání a virtuální sestavení skříněk do kuchyňské linky, nejde jen o výběr barvy pro zeď, sedačku či koberec. Design musí slučovat praktičnost s estetikou! Správný designér klientovi byt navrhne nejen co nepraktičtěji a nejlogičtěji, ale také tak, aby působil esteticky vyváženě, aby vyjadřoval majitelův postoj k životu, naplňoval atmosféru, ve které se bude cítit dobře a „doma“. Má-li prostor reprezentovat, uklidňovat či inspirovat, to musí designér nejprve od klienta zjistit a dále se tím řídit. Ano, jedním z nejdůležitějších aspektů bytového návrhářství je psychologie. Ne každý klient ví přesně co chce, v čem se mu bude dobře žít. Komunikace návrháře s klientem je nesmírně důležitá! Designér zná a neustále sleduje nejnovější trendy a směry, ty také svému klientovi předloží, vysvětlí. Ale v prostoru nebude bydle a každodenně jej užívat on...

Má-li tedy zadavatel citový vztah k nějakému starému kusu nábytku, není nutné jej vyhodit. Dá se zrekonstruovat, začlenit, případně mu celý interiér přizpůsobit. V konečném důsledku může být tím hlavním jedinečným prvkem. Stejně tak záliby a koníčky majitele interiéru se mohou odrážet v návrhu, dokonce určovat základní koncepci.

Je množství nejrůznějších definovaných stylů a není tak důležité, který z nich je nakonec zvolen. Za důležitější považuji správnou kompozici a vyváženost celého prostoru, harmonii mezi funkčností a dojmem. Správně zařízený byt by měl působit originálně, dokonale a nezapomenutelně. Pokud klient neví, co vlastně chce, co se mu líbí a v čem se bude cítit dobře, je na mně a naší vzájemné komunikaci, abych to „pravé ořechové“ našla. Často je pro mě informace o tom, co majitel bytu nechce, co nesnáší a co nemusí, ještě důležitější.

Interiérový design je soubor mnoha technických a výtvarných pravidel, které je nutné znát, ale také je třeba včas rozpoznat, kdy je porušit. Prostor by vždy měl obsahovat něco neočekávaného, často třeba humorného, hlavně osobitého a jedinečného! A vlastně celý byt je (může být, má být…?) umění samo. Má svou atmosféru, své barvy, různorodé tvary, světla a stíny, svou určující kompozici. Chyba v jednom či druhém zákonitě poškodí celek. Rekonstrukce bytu bývá namáhavá a stresující. Často jde o větší investici, mnohdy na mnoho let dopředu. Z těchto důvodů je jediné správné vše dobře promyslet a vyhnout se tak nemalým ztrátám a starostem. „Nemít plán je plánovaný neúspěch“ !!! Je tedy nanejvýš moudré vyhledat služeb bytového návrháře.

pokazit.

Současný design

Ačkoliv minimalismus se objevil již v 50.letech 20. století, dnes slaví svou velkou obrodu. Tento znovunalezený směr je často vyznáván, ale i vášnivě zatracován, mnohými však nepochopen. Jeho genialita tkví v jednoduchosti, praktičnosti a čistotě. V základních formách je momentálně nejaktuálnější, designéry, výrobci a už i laickou veřejností byl přijat jako vůdčí styl současnosti.

Já jej považuji za ideální směr, ne však za diktát. Je-li byt zrekonstruován a hlavními kusy nábytku zařízen minimalisticky, vnímám tento interiér jako čistý list papíru, bílé malířovo plátno, které čeká na ztvárnění, vyjádření. Tam, kde pro ortodoxního minimalistu práce končí, pro mě začíná… Teď je právě čas vložit do prostoru klientovu osobnost a designérovu dovednost. Nyní je třeba společně hledat, co je majiteli blízké, který styl pomůže vyjádřit to, co má, který kus nábytku a která barva vytvoří žádanou atmosféru. Zde se už pochopitelně základní idea minimalismu ztrácí, ale mně jde o vytvoření nadčasového, výtvarně zdařilého a především osobitého prostoru.

Zvolíme-li tedy pro základní zařizovací předměty (kuchyňskou linku, sedačku, úložné prostory…) strohé geometrické tvary, případně neutrální barvy, můžeme si v doplňcích a jednotlivých kusech nábytku vybrat další směr, kterým prostor oživíme, „pomalujeme“.

Rozhodnout se můžeme pro některý z minulých stylů, úžasná jsou například „šedesátá léta“, funkcionalismus, či jakékoliv jiné „retro“ („30.léta“, neobaroko, provence, nostalgický styl, „ludvíkovský“…).

Úchvatnou, ale velmi specifickou atmosféru mají tzv. New Yorské lofty a industriální styl, velmi výrazné a originální jsou futuristickéči organické tvary.

Má-li však klient naopak blízký vztah k přírodě, v jeho interiéru by se to mělo odrazit použitím přírodních materiálů, nebo jen symbolikou (fototapety, malby na zdech,…) Pokud rád cestuje, naskýtá se volba z různých dalších stylů, např. přímořský, orientální, zenový, etno… Na místě je i použití recyklovaných kusů, jde-li o ekologické cítění.

Kombinováním „čehokoliv s čímkoliv“ vytváříme styl eklektický. Je však nejobtížnější, jeho zdánlivá nahodilost vyžaduje velmi dobré výtvarné cítění a lze v něm velmi snadno udělat chybu.

Obytný prostor by neměl být nudný, jednotvárný. Při jeho oživování nezapomínejme na sílu světla, kontrastů a jednotlivých architektonických prvků. A ani drobek humoru by neměl chybět.

pokazit.

bottom of page